Markkinointi­toimisto Pähee

Markkinointitoimiston palveluihin kuuluvat markkinoinnin suunnittelu ja toteutus eri kanavissa tulosvastuullisesti.

Markkinointi­suunnitelma

Hyvään markkinointisuunnitelmaan kannattaa panostaa. Markkinointitoimistomme pyrkii luomaan kanssasi toimivan rungon, jonka tarkoituksena on tukea yrityksesi markkinointia. Varmistamme sen, että markkinointia tehdään oikeaan aikaan, oikeassa suhteessa, oikeassa paikassa ja ehdottomasti oikeille ihmisille. Yhdessä luomamme suunnitelma ottaa huomioon kaikki markkinointikanavasi, ovat ne sitten printissä, digissä tai fyysisessä ympäristössä.

Markkinointisuunnitelman pohjana toimii yrityksesi tavoite – oli se sitten työnantajamielikuvan vahvistaminen, tunnettavuuden kasvattaminen tai liidien hankkiminen. Markkinointitoimisto Päheellä keskitymme siihen, millaisia viestintäteemoja tavoitteistasi voitaisiin johtaa: miten kertoa asiantuntijuudesta, miten tarjota tietoa tai muutoin herättää potentiaalisen asiakkaan mielenkiinto.

Markkinoinnin toteutus eri kanavissa

Ajat muuttuvat ja samoin tekee myös markkinointiympäristö. Markkinointitoimistomme tarkoitus on pysyä ajan hermolla myös markkinointiympäristöjen monikanavaistumisen sykkeessä. Monikanavaistuminen tarjoaa asiakkaille useita mahdollisuuksia vuorovaikutukseen yrityksen kanssa ja me Päheellä tiedostamme, että kaikki kanssakäyminen asiakkaan kanssa on tärkeää – tapahtui se sitten somen välityksellä tai kasvotusten. 

Sosiaalisen median vakiintuessa osaksi jokapäiväistä arkea, pyrimme tarjoamaan yritysasiakkaallemme tukea monenlaisten eri alustojen kanssa. Google-hakukoneen lisäksi palvelumme kattavat esimerkiksi Facebookin, Instagramin, TikTokin sekä Snapchatin hyödyntämisen markkinoinnissa. Kun eri kanavat toimivat saumattomasti yhdessä, asiakkaan palvelukokemus nousee täysin uudelle tasolle.

Hakukone­markkinointi

( SEM = SEO & SEA )

Hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing (SEM) on nopea ja tehokas keino saada lisää näkyvyyttä hakukoneissa sekä lisätä liikennettä yrityksen verkkosivustolle. Fiksusti toteutettuna hakukonemarkkinointi voi toimia myös merkittävänä myyntikanavana.

Hakukonemarkkinointi koostuu hakukoneoptimoinnista (Search Engine Optimization eli SEO) ja hakusanamainonnasta (Pay-Per-Click eli PPC tai Search Engine Advertising eli SEA). Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan sivuston sijoitusta orgaanisissa eli maksuttomissa hakutuloksissa. Hakusanamainonnalla puolestaan saa näkyvyyttä maksullisissa hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi. 

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivuston tekniikkaan, rakenteeseen ja sisältöön tehtäviä muutoksia, jotka tehdään hakukonelöydettävyyden näkökulmasta. Näiden muutosten avulla hakukoneet ymmärtävät entistä paremmin, mihin asioihin kyseinen sivusto liittyy. Silloin hakukoneet myös osaavat tarjota sivustoa relevanttina hakutuloksena, kun aiheeseen liittyviä hakuja tehdään. Onnistuneen optimoinnin tuloksena sivuston sijoitus nousee niin sanotuissa orgaanisissa eli luonnollisissa hakutuloksissa. Orgaanisesta näkyvyydestä ei tarvitse maksaa hakukoneelle.

Hakusanamainonta.

Hakusanamainonta tarkoittaa mainostilan ostamista hakukoneiden hakutulossivuilta. Mainonnasta maksetaan hakukoneelle mainoksen klikkausmääriin perustuen. Parhaat maksulliset mainokset sijoittuvat orgaanisten hakutulosten yläpuolelle. Hakusanamainonnasta käytetään usein muitakin termejä, kuten pay-per-click -mainonta (PPC) tai avainsanamainonta. Joskus myös hieman virheellisesti käytetään termiä hakukonemarkkinointi, kun tarkoitetaan maksullista hakusanamainontaa. Hakusanamainonnan ehdottomia etuja ovat sen kustannustehokkuus ja mainosten hyvät kohdentamismahdollisuudet.

Markkinointi­toimisto Pähee

Markkinointitoimisto Pähee on luotettava, ketterä ja joustava digitaalinen markkinointitoimisto. Meidän kanssamme saat käyttöösi luovan strategia- ja design-tiimin, joka tekee sinulle sekä näkyviä että mitattavia tuloksia. Asiakkaidemme kanssa haluamme rakentaa jatkuvasti tehokkaampaa dialogia ja kehittää yhdessä uusia innovatiivisia ratkaisuja markkinoinnin haasteisiin, sillä haasteissa lepää valtava määrä mahdollisuuksia.