Markkinointi­toimisto Pähee

Markkinointitoimisto palveluihin kuulu markkinoinnin suunnitelu ja toteutus eri kanavissa tulos vastuullisesti

Markkinointi­suunnitelma

Markkinointisuunnitelma tuo mielenrauhan. Se on runko, jota toteuttamalla voidaan olla varmoja siitä, että markkinointia tehdään oikeaan aikaan, oikea määrä, oikeassa paikassa ja oikeille ihmisille. Sinne tänne roiskimisen voi unohtaa. Suunnitelmassa huomioidaan myös kaikki markkinointikanavasi, ovat ne sitten printissä, digissä tai fyysisessä ympäristössä.

Markkinointisuunnitelman koostaminen lähtee liikkeelle yrityksesi tavoitteista.  Ne voivat liittyä esimerkiksi työnantajamielikuvan vahvistamiseen, tunnettavuuden kasvattamiseen tai liidien hankkimiseen. Markkinointitoimisto Päheellä pohdimme millaisia viestintä teemoja niistä voitaisiin johtaa: miten kertoa asiantuntijuudesta, miten viihdyttää ja palvella tai tarjota tietoa.

Markkinoinnin toteutus eri kanavissa

Markkinointiympäristön monikanavaistuminen on saanut aikaan sen, että yrityksessä pitää ottaa huomioon kaikki tilanteet ja hetket, jolloin asiakas kohdataan. Asiakkaan mahdollisuudet ostaa, asioida ja selvittää ongelmiaan yrityksen kanssa ovat lisääntyneet. Jos asiakas halusi ennen ostaa tuotteen tai saada palvelua, hänen piti kävellä tai soittaa yritykseen tiedustellakseen tuotteen saatavuutta tai saadakseen haluamaansa palvelua. Tänä päivänä asiakaspalvelua voi saada puhelimitse, chatissa, verkossa ja somessa. Yrityksen pitääkin ymmärtää, että kaikkien sen myynti- ja palvelukanavien tulee toimia niin, että asiakas kokee saavansa tukea ja apua jokaisessa käyttämässään kanavassa. Kun eri kanavat toimivat saumattomasti yhdessä, asiakkaan palvelukokemus nousee uudelle tasolle.

Hakukone­markkinointi

( SEM = SEO & SEA )

Hakukonemarkkinointi eli Search Engine Marketing (SEM) on nopea ja tehokas keino saada lisää näkyvyyttä hakukoneissa sekä lisätä liikennettä yrityksen verkkosivustolle. Fiksusti toteutettuna hakukonemarkkinointi voi toimia myös merkittävänä myyntikanavana.

Hakukonemarkkinointi koostuu hakukoneoptimoinnista (Search Engine Optimization eli SEO) ja hakusanamainonnasta (Pay-Per-Click eli PPC tai Search Engine Advertising eli SEA). Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan sivuston sijoitusta orgaanisissa eli maksuttomissa hakutuloksissa. Hakusanamainonnalla puolestaan saa näkyvyyttä maksullisissa hakutuloksissa.

Hakukoneoptimointi. 

Hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan sivuston tekniikkaan, rakenteeseen ja sisältöön tehtäviä muutoksia, jotka tehdään hakukonelöydettävyyden näkökulmasta. Näiden muutosten avulla hakukoneet ymmärtävät entistä paremmin, mihin asioihin kyseinen sivusto liittyy. Silloin hakukoneet myös osaavat tarjota sivustoa relevanttina hakutuloksena, kun aiheeseen liittyviä hakuja tehdään. Onnistuneen optimoinnin tuloksena sivuston sijoitus nousee niin sanotuissa orgaanisissa eli luonnollisissa hakutuloksissa. Orgaanisesta näkyvyydestä ei tarvitse maksaa hakukoneelle.

Hakusanamainonta.

Hakusanamainonta tarkoittaa mainostilan ostamista hakukoneiden hakutulossivuilta. Mainonnasta maksetaan hakukoneelle mainoksen klikkausmääriin perustuen. Parhaat maksulliset mainokset sijoittuvat orgaanisten hakutulosten yläpuolelle. Hakusanamainonnasta käytetään usein muitakin termejä, kuten pay-per-click -mainonta (PPC) tai avainsanamainonta. Joskus myös hieman virheellisesti käytetään termiä hakukonemarkkinointi, kun tarkoitetaan maksullista hakusanamainontaa. Hakusanamainonnan ehdottomia etuja ovat sen kustannustehokkuus ja mainosten hyvät kohdentamismahdollisuudet.

Markkinointi­toimisto Pähee

Markkinointitoimisto Pähee on luotettava, ketterä ja joustava digitaalinen markkinointitoimisto. Meidän kanssamme saat käyttöösi luovan strategia- ja design-tiimin, joka tekee sinulle sekä näkyviä että mitattavia tuloksia. Asiakkaidemme kanssa haluamme rakentaa jatkuvasti tehokkaampaa dialogia ja kehittää yhdessä uusia innovatiivisia ratkaisuja markkinoinnin haasteisiin, sillä haasteissa lepää valtava määrä mahdollisuuksia.